سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز – دانشکده فیزیک، دا
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله عبور و بازتابش یک پالس نوری از میان یک لایه دی الکتریک که از اتمهای سه ترازی ʌ شکل پر شده است، بررسی می شود. اثر تغییر فاز نسبی میدان های محرک و کاوشگر در کنترل سرعت گروه مورد بررسی قرار می گیرد. .همچنین نشان می دهیم که تغییر ضخامت لایه دی الکتریک می تواند در کنترل سرعت گروه نور بازتابشی از فروسرعت به فرا سرعت نور یا برعکس موثر باشد.