سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی –
کاظم ندافی –
کامران شایسته –

چکیده:

کود دهی سبزیجات حومه شهر اصفهان با لجن فاضلاب احتمال جذب بسیاری از مواد آلاینده من جمله فلزات سنگین را بالا می برد. در این طرح، وضعیت این آلودگی در مورد دو فلز سرب و کادمیم در گیاه شنبلیله با ۵ تیمار مختلف و ۵ تکرار در هر تیمار در گلخانه های آموزشی دانشکده کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها عبارت بودند از تیمار شاهد، لجن S ()، لجن به اضافه فلز (کلرید کادمیمppm 85 و نیترات سرب ppm840)، کود شیمیایی (kg/ha250) و کود باضافه فلز (کلرید کادمیم ppm85 و نیترات سرب ppm840). این آزمایش براساس اصل کاملاً تصادفی انجام گرفت. پس از مراحل کاشت، داشت و برداشت و آماده سازی نمونه ها، میزان جذب فلزات مورد نظر توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد و نتایج حاصل به کمک نرم افزارهای آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که مقدار کادمیم در تمام تیمارها چه در ساقه و چه در ریشه پائین تر از غلظت مجاز فلزات در منابع گزارش شده می باشد ولی سرب به مقدار بیشتر از کادمیم جذب می شود ولی در مجموع، این غلظت به کار رفته لجن در آزمایش، تاثیر نامطلوب بر تجمع فلزات در گیاه نداشته است.