سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا وثوقی – استادیار
جعفر رضایی – کارشناس ارشد

چکیده:

لنگی الگوی کد یکی از منابع تولید خطا در خروجی انکودرهای چرخان می باشد. روش های موجود تصحیح این خطا عموما باعث صدمه زدن به عملکرد مطلوب انکودرها میگردند. در این مقاله پس از بررسی عوامل لنگی الگوی کد روش های موجود حذف با تحیح این خطا تشریح شده است، سپس روشی جهت نصب دیسک کد شده ی انکودر پیشنهاد شده است که لنگی الگوی کد را بدون صدمه زدن به عملکرد انکودر کمینه میکند. این روش به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن رضایت بخش بوده است. در ادامه نیز روشی بسیار دقیق و سریع جهت اندازه گیری مقدار لنگی الگوی کد پیشنهاد شده است، که برای کنترل و بازرسی کیفیت نصب دیسک کد شده میتوان بکار رود . روش فوق مورد آزمایش قرار گرفته و صحت عملکرد آن به اثبات رسیده است.