سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مواد دانشگاه تر
فرشید مالک – استادیار تکنولوژی جوشکاری و تضمین کیفیت، دانشکده مواد دانشگاه تربیت
محمدجواد ترکمنی – کارشناس ارشد فیزیک، مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای جوشکاری لیزر و نوع رفتار برنز سیلیکونی تحقیق شده است. در ابتدا اثر قله توان بر عمق نقوذ و شکل حوضچه مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که مورد انتظار بود با افزایش قله توان عمق حوضچه جوش افزایش یافت. سپس اثر همپوشانی پالس ها مورد تحقیق واقع شد، مشاهده شد که درصد همپوشانی پالس ها اثر چندانی بر عمق نفوذ ندارد و این موضوع ناشی از انتقال حرارت بالای این آلیاژ است. در آزمایش بعدی مشاهده شد که با افزایش انرژی پالس در قله توان ثابت عمق نفوذ افزایش یافت و اثر این موضوع بسیار مشهودتر از اثر همپوشانی پالس هاست. معضل اصلی جوشکاری این آلیاژ را می توان تردی گرم در دماهای بالا دانست که سبب ترک هایی در فلز جوش می شود. این موضوع در مورد جوشکاری لیزر تنها در عمق نفوذ های بالا بوجود آمده و تنش پسماند در قطعه بر شدت آن می افزاید. این ترک با افزایش نرخ سرد کردن مرتفع شد