سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه بزرگ حداد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه پلیم
نادره گلشن ابراهیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه پلیم

چکیده:

استحکام کششی و دانسیته کامپوزیت شبکه ای شده پلی اتیلن باوزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE) و الیاف پلی اتیلن ترفتالات (PET) به روش طراحی آزمایشی تاگوچی بررسی شده است. سپس با استفاده از روش آنالیزANOVA اثر متغیرهای طراحی شده بر روی این خواص مورد مطالعه قرار گرفته است . در بین متغیرها، درصد الیاف بیشترین تاثیر را در استحکام کششی داشته است و نوع تابش هیچگونه تاثیری در این خاصیت نداشته است.در مورد دانسیته فقط درصدالیاف و دمای عملیات حرارتی پس از تابش متغیرهای تاثیر گذارهستند.