سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هومن نظری – کارشناس ارشد مکانیک، سازمان انرژی اتمی ایران واحد FMP
کورش صدیقی – دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

از آنجاییکه تبخیر یکی از مهمترین مراحل احتراق سوخت به خصوص در موتورهای دیزل می باشد، با بررسی آن میتوان راههایی برای بهبود کارایی موتورها ارائه داد. در موتورهای دیزلی سوخت با فشار به داخل سیلندر تزریق می شود و به صورت قطرات ریزی در می آید. این قطرات شروع به تبخیر می کنند و در مرحله بعد محترق می شوند. لذا مطالعه اسپری ها و قطرات و احتراق آنها نیز اهمیت می یابد.
در این تحقیق معادلات حاکم بر تبخیر سوخت همچون معادلات انرژی، بقای جرم و مومتنم و بقای گونه های شیمیایی در مورد یک قطره واحد مورد بررسی قرار گرفته و بعد نتایج برای مجموع قطرات تعمیم داده شده است. سپس با درنظر گرفتن شرایط موتور دیزل و فرضیات خاص مساله، این معادلات به طور همزمان حل و تغییرات نرخ تبخیر، سرعت قطره و قطر قطره با زمان، مکان و نسبت به قطر اولیه و سرعت اولیه های مختلف در طول تبخیر سوخت مشخص شده اند.