مقاله اثر متفورمين بر بهبود جريان خون رحمي- جفتي و كاهش عوارض حاملگي در خانم هاي حامله مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر متفورمين بر بهبود جريان خون رحمي- جفتي و كاهش عوارض حاملگي در خانم هاي حامله مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متفورمين
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستي
مقاله جريان خون رحمي- جفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: آل ياسين اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: شباني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: شباني عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي از عوارض حاملگي مثل سقط، پره اكلامپسي، ديابت حاملگي، زايمان زودرس و مانند آن در خانم هاي حامله با سندرم تخمدان پلي كيستي (PCOS) بيشتر ملاحظه مي شود. همچنين مصرف متفورمين در طول بارداري مي تواند باعث بهبود جريان خون رحمي- جفتي شده و از اين عوارض بكاهد. در اين مطالعه اثر متفورمين روي جريان خون رحمي- جفتي و عوارض حاملگي بررسي مي شود تا در صورت وجود اثر مثبت و احتمالا كاهش بروز عوارض مامايي، ادامه مصرف متفورمين در خانم هاي حامله مبتلا به PCOS مدنظر قرار گيرد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۷۰ خانم مبتلا به
PCOS و نازايي که در بيمارستان شريعتي در سال ۸۷ و ۸۸ با مصرف متفورمين حامله شده و واجد شرايط بودند در دو گروه تصادفي تحت بررسي قرار گرفتند. يك گروه متفورمين و يك گروه دارونما دريافت کرده و سپس در هفته ۱۲ و ۲۰ حاملگي،(PI)  Pulsatility Index شريان هاي رحمي و شريان نافي جنين اندازه گيري شد و بيماران هر دو گروه تا زمان زايمان پي گيري شدند. سپس با مقايسهPulsatility Index  شريان هاي رحمي و عوارض حاملگي در دو گروه، به بررسي اثر متفورمين در جريان خون رحمي- جفتي پرداخته شد.
يافته ها: ميانگين کاهش Pulsatility Index شريان هاي رحمي از هفته ۱۲ تا هفته ۲۰ حاملگي در گروه متفورمين %۳۸ و در گروه دارونما ۰٫۱۶ بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار مي باشد (p=0.016). وقوع پره اکلامپسي، ديابت حاملگي و زايمان زودرس در گروه دارو نما نسبت به گروه متفورمين بيشتر بود ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: متفورمين باعث کاهش Pulsatility Index شريان هاي رحمي از هفته ۱۲ تا هفته ۲۰ حاملگي شد ولي اين بهبود جريان خون رحمي- جفتي باعث کاهش معني دار عوارض حاملگي نشد.