سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نایینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

چکیده:

بور و روی، نقش بسزایی در تقسیم سلولی بافت مریستمی و رشد و نمولوله گرده بازی می کنند تحقیقات نشان داده مصرف کود های حاوی بر و روی، سبب افزایش عملکرد گندم و پنبه شده است به علاوه محلولپاشی بر و روی نیز از طریق افزایش درصد جوانه زنی و رشد لوله ی گرده، باعث افزایش عملکرد می شوددر تحقیقی در مورد اثر های متقابل بر و روی در کلزا، مشاهده شد که بهترین عملکرد دانه، در تیمار ۱۵ کیلوگرم اسید بوریک به همراه ۲۵ کیلوگرم سولفات روی به دست آمدهدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثرهای متقابل سطوح مختلف بر و روی، بر عملکرد و برخی صفات زراعی و ویژگی های الیاف پنبه ( رقم ورامین ) در شرایط آب و هوایی قم ( جعفر آباد ) بود .