مقاله اثر متقابل شوري و متيل ژاسمونات بر قند، آنتوسيانين، پراکسيداسيون ليپيد و برخي پارامترهاي رشد در گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر متقابل شوري و متيل ژاسمونات بر قند، آنتوسيانين، پراکسيداسيون ليپيد و برخي پارامترهاي رشد در گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله متيل ژاسمونات
مقاله Carthamus tinctorius

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آروين محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژاسمونيک اسيد و استر متيل آن (متيل ژاسمونات)، يکي از مشتقات لينولنيک اسيد با پايه سيکلوپنتانون بوده که به طور گسترده در گياهان وجود دارد. در اين تحقيق اثر تنش شوري و متيل ژاسمونات بر برخي از پارامترها از جمله وزن تر ساقه، مقدار قند، پروتئين، آنتوسيانين و پراکسيداسيون ليپيد در سه رقم گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius) مورد بررسي قرار گرفته است. گياهان به مدت دو هفته تحت تيمار کلريد سديم با غلظتهاي (۰، ۶، ۱۲ دسي زيمنس بر متر) قرار گرفت. محلول پاشي گياهان توسط متيل ژاسمونات نيز با غلظتهاي ۰، ۰٫۱، ۰٫۵ ميلي مولار به مدت يک هفته ادامه داشت. بعد از دو هفته نمونه ها برداشت شدند. وزن تر و اندام هوايي، آنتوسيانين، سطح برگ در تيمار شوري و ژاسمونات کاهش داشت. اما ميزان قند و مالون دآلدهيد در برگ افزايش داشت.