مقاله اثر محافظتي سيليمارين و ويتامين E بر روي تغييرات پاتولوژيک ناشي از جنتامايسين در کليه سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتي سيليمارين و ويتامين E بر روي تغييرات پاتولوژيک ناشي از جنتامايسين در کليه سگ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنتامايسين
مقاله سيليمارين
مقاله ويتامين E
مقاله سگ
مقاله سميت کليوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده ورزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده صالح
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آويزه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي گيوي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نارسايي کليوي از بيماري هاي رايج در سگ محسوب مي شود. آمينوگليکوزيدها از جمله جنتامايسين بدليل واکنش هاي اکسيداتيو و آسيب به سلول هاي توبول کليه ها مي توانند موجب سميت کليوي گردند. با توجه به رويکرد قابل توجه به داروهاي آنتي اکسيدان در کاهش عارضه فوق، هدف از مطالعه حاضر مقايسه اثر سيليمارين (عصاره دانه گياه خارمريم) با ويتامين E بر روي تغييرات پاتولوژيک بافت کليه ناشي از جنتامايسين در سگ بود. آزمايش در ۲۵ قلاده سگ در ۵ گروه ۵تايي به مدت ۹ روز به صورت زير انجام شد: گروه ۱ بدون دريافت دارو (شاهد)، گروه ۲ جنتامايسين، گروه ۳ جنتامايسين+ويتامين E، گروه ۴ جنتامايسين+سيليمارين و گروه ۵ جنتامايسين+سيليمارين+ويتامين E را دريافت کردند. جنتامايسن به ميزان ۲۰mg/kg و ويتامين E به ميزان ۲۵mg/kg و سيليمارين به ميزان  20mg/kg  به صورت خوراکي و روزانه تجويز شد. بعد از ۹ روز، کليه ها در کالبدگشايي، از نظر ماکروسکوپي و در مقاطع پاتولوژيک از نظر تغييرات بافتي ارزيابي شدند. در بررسي هيستوپاتولوژيک بافت کليه تغييرات متعددي از جمله گلومرولونفريت در همه گروهها بجز گروه کنترل مشاهده شد. اما اين ضايعه در گروه ۴ مشاهده نشد. اين نتايج نشان داد که سيليمارين و ويتامين E تقريبا اثر مشابهي در سميت کليوي ناشي از جنتامايسين دارند. اما در بررسي هيستوپاتولوژيک، سيليمارين اثر بهتري از ويتامين E و يا ترکيب اين دو داشت.