مقاله اثر محافظت نوروني استروئيدهاي جنسي زنانه بعد از جراحت تروماتيک مغزي در موش صحرايي: نقش سيتوکين هاي التهابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۴۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر محافظت نوروني استروئيدهاي جنسي زنانه بعد از جراحت تروماتيک مغزي در موش صحرايي: نقش سيتوکين هاي التهابي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله TBI
مقاله هورمون هاي تخمداني TGF-&#946 ،TNF-&#945 ،IL-6 ،IL-I&#946

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سركاكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاكساري حداد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي زكيه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي كرم غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده اند که استروژن و پروژسترون خيز مغزي بعد از ضربه مغزي را کاهش مي دهند. هدف مطالعه حاضر، تعيين مي کند آيا هورمون هاي تخمداني اثر ضد خيزي خود را از طريق تغيير در ميزان سيتوکين هاي پيش التهابي اعمال مي کنند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي – تجربي از ۹۸ موش صحرايي ماده فاقد تخمدان (به جز دو گروه اول) تحت گروه هاي کنترل، شم، حلال، مقدار کم استروژن (E1)، مقدار زياد استروژن (E2)، مقدار کم پروژسترون (P1) و مقدار زياد پروژسترون (P2) استفاده شد. حلال و استروئيدها نيم ساعت بعد از ضربه مغزي متوسط و منتشر ايجاد شده به روش مارمارو، به طريق داخل صفاقي تزريق شدند. سيتوکين هاي پيش التهابي و غلظت هورمون هاي تخمداني در مغز، ۶ ساعت بعد از ضربه مغزي به وسيله ELISA اندازه گيري شدند.
يافته ها: ميزان IL-1b ، توسط E2 و P1 به ترتيب به ميزان ۵۲٫۸% و ۷۹٫۲% افزايش معني دار پيدا کرد. P2، مقادير IL-6 و TNF-a را به ترتيب به ميزان ۴۵٫۹% و ۷۲% کاهش معني دار داد- توسط E1،TGF-b به ميزان ۳٫۳۷ برابر افزايش معني دار پيدا کرد. غلظت بتا – استراديول در E2 به ميزان ۴٫۵۸ برابر و غلظت پروژسترون در P2 به ميزان  1.56برابر افزايش معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: اين نتايج پيشنهاد مي کنند که احتمالا هورمون هاي تخمداني از طريق افزايش IL-1b و TGF-b و کاهش IL-6 و TNF-a اثر ضدخيزي را در ضربه مغزي اعمال مي کنند.