مقاله اثر محافظه كاري حسابداري، مالكيت دولتي، اندازه شركت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر محافظه كاري حسابداري، مالكيت دولتي، اندازه شركت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شركت ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاري حسابداري
مقاله اندازه شرکت و نسبت اهرمي
مقاله شرکتهاي زيان ده
مقاله زيان حسابداري
مقاله مالکيت دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: باغباني تهمينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش اثر محافظه كاري حسابداري، مالكيت دولتي، اندازه شركت و نسبت اهرمي بر زيان دهي شركت ها، در ۴۸ شركت زيان ده از شركت هاي خارج شده از تابلوي بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني ۷ ساله ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه محافظه كاري حسابداري با زيان دهي شركت ها رابطه اي مستقيم دارد. اين موضوع از ديدگاه نظري پذيرفته شده و مشابه نتايج پژوهش هاي خارجي مي باشد. هم چنين نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي مستقيم ميان اندازه شركت ها و زيان دهي و رابطه اي معكوس ميان نسبت اهرمي و زيان دهي تاكيد دارد. نتايج نشان مي دهدكه مالكيت دولتي، اثري بر زيان دهي شركت ها ندارد. هم چنين نتايج مزبور، محافظه كاري حسابداري را مكانيزم قراردادي موثري براي محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدير در بيش نمايي از سود در شركتهاي زيان ده مي شناسد و از اين رو، محافظه كاري را موجب ارتقاي ارزش شركت هاي زيان ده در بلند مدت مي داند.