مقاله اثر محلول پاشي روي (Zn) و اکسين (IBA) بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشي روي (Zn) و اکسين (IBA) بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله آنتي اکسيدانت
مقاله اکسين
مقاله ذرت
مقاله روي
مقاله محلول پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سطح فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در گياه ذرت در واکنش به محلول پاشي عنصر روي و ماده تنظيم کننده رشد اکسين (ايندول بوتريک اسيد) طرحي با استفاده از ۸ ترکيب محلول پاشي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار به اجرا در آمد. در اين مطالعه سطوح فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، سوپراکسيد دسموتاز، پراکسيداز، پلي فنل اکسيداز و اکسين اکسيداز بررسي شد. نتايج نشان داد که کاربرد ترکيبات مختلف عنصر روي و همچنين تنظيم کننده رشد اکسين، موجب افزايش سطح فعاليت آنزيم هاي ذکر شده گرديد و بنابراين محلول پاشي دو ترکيب سولفات و کلات روي با اکسين و حتي بدون اکسين، قادر است سيستم آنتي اکسيدانتي آنزيمي گياه را تقويت نموده، گياه را نسبت به بروز شرايط تنش، مانند تنش کمبود آب متحمل تر سازد.