مقاله اثر محيط کشت و تنظيم کننده هاي رشد بر پرآوري و ريشه زايي پايه رويشي محلب (سنت لوسي ۶۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر محيط کشت و تنظيم کننده هاي رشد بر پرآوري و ريشه زايي پايه رويشي محلب (سنت لوسي ۶۴)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلب
مقاله پايه SL-64
مقاله کشت بافت
مقاله تنظيم کننده هاي رشد
مقاله ريزازديادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايه سنت لوسي  (SL-64) 64محلب (Prunus mahaleb L.) پايه اي نيمه پاکوتاه و سازگار با ارقام گيلاس و آلبالو است. در اين تحقيق اثر محيط کشت هاي مختلف و تنظيم کننده هاي رشد گياهي در استقرار، پرآوري و ريشه دهي اين پايه مورد آزمون قرار گرفت. استقرار اوليه با استفاده ريز نمونه هاي شاخساره هاي انتهايي و جوانه هاي جانبي گياهان يک ساله گلداني رشد يافته در شرايط گلخانه انجام شد. پرآوري ريز نمونه ها با استفاده از شش محيط مختلف ارزيابي شد. نتايج مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که محيط کشت DKW همراه با نيم ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين با نرخ تکثيري حدود ۶٫۰۶ شاخساره جديد به ازاي هر ريزنمونه اوليه بهترين محيط براي پرآوري اين پايه بود. محيط هاي MS+0.5mgl-1 BA و MS+1mgl-1 BA با توليد ۴٫۰۶ و ۳٫۸۱ شاخساره جديد به ازاي هر ريز نمونه به ترتيب در مراحل بعدي قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي محيط هاي مختلف ريشه دهي بعد از چهار هفته نشان داد که محيط کشت DKW بدون هورمون با ريشه دهي صددرصد ريزنمونه ها بهترين محيط بود. محيط هايMS  با يک ميلي گرم در ليترIBA  و همچنين QL تغيير يافته، با ۸۱ درصد ريشه دهي به ازاي هر ريزنمونه در مراحل بعدي قرار گرفتند. به منظور سازگاري نمونه هاي ريشه دار شده از محيط حاوي پيت ماس، کوکوپيت و پرلايت (۱:۲:۲حجمي) استفاده شد که در نهايت گياهچه هاي سالم، شاداب و با رشد مطلوب توليد شدند.