سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حسین عمید – دانشگاه آزاد بوشهر، دانشکده فنی ، گروه عمران

چکیده:

در مطالعه مخاطرات زمین شناسی تونل پیسا ۲ مشخص گردید که مخاطراتی نظیر: تورم پذیری مارنهای مسیر تحت اثر جذب آب و فشار روباره، نفوذ ابهای زیر زمینی به داخل محفظه تونل از طریق سقف و دیواره ها، جابجایی دردیواره ها و سقف تحت اثر فعالیت گسله هایی که تونل را قطع نموده و یا تخریب تونلتحت اثر لرزشهاو جابجایی های ناشی ازحرکات زلزله، می تواند پایداری تونل را تهدید نماید. این مخاطرات در قالب مواردی نظیر: نشت آب (تحت اثر نفوذ آبهای زیر زمینی)، خرابی اسفالت (تحت اثر نشت آب و تورم پذیری مارنهای مسیر)، خرابی جوی آب (تحت اثر حرکات ناشی از گسلش در دیواره تونل و تورم پذیری مارنهای دیواره تونل) و اعوجاج در دیواره (تحت اثر حرکات ناشی از گسلش در دیوار تونل و تورم پذدیری مارنهای دیواره تونل) قابل مشاهده می باشند.