سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
محسن افشارمنش – استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید دیانی – استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام

چکیده:

مطالعه حاضر، جهت بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیا(۰ و ۰/۲ درصد) و روش تغذیه (مرطوب و خشک) برعملکرد جوجههای گوشتی انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کاملا تًصادفی متعادل و در قالب آزمایش فاکتوریل ۲×۲ اجرا گردید.