سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید حبیب الهی – گروه پژوهش های مشتری محور، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مرتضی ابراهیمی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی زنجیر پلی اتیلن به مقدار قابل توجهی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی اتیلن سبک خطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، پارامترهای ساختار مولکولی وزن مولکولی و توزیع آن؛ و مشخصه فیزیکی نقطه ذوب و درصد فاز بلوری چهار نمونه پلی اتیلن های سبک خطی تجاری بوسیله روش اندازه گیری کروماتوگرافی ژل تراوایی در دمای بالا، HT GPC و کالریمتری پویشی تفاضلی، DSC ، اندازه گیری شد. مطابق نتایج به دست آمده، با افزایش وزن مولکولی متوسط وزنی، Mw، و پراکندگی وزن مولکولی نمونه‌ها خواص نوری (براقیت) آنها کاهش یافت. این رفتار را می‌توان به افزایش پدیده الاستیک مذاب، ناشی از افزایش وزن مولکولی پلی اتیلن، و در نتیجه افزایش ناهمواری های ایجاد شده در سطح فیلم پس از عبور عبور از دای (Die) نسبت داد. از طرف دیگر، با افزایش Mw و طولانی تر شدن متوسط زمان آسودگی زنجیرهای پلی اتیلن، t ، با افزایش آرایش یافتگی بلوارها در یک جهت، استحکام ضربه فیلم پلی اتیلن کاهش یافت. در مقابل با کاهش Mw و کوتاهتر شدن زمان آسودگی زنجیر به علت افزایش آرایش یافتگی بلورها در هر دو جهت ماشین (MD) و عمود بر آن (TD) خواص ضربه پذیری فیلم بهبود یافت. با افزایش وزن مولکولی نمونه ها، ابتدا کرنش و استحکام کششی در نقطه شکست فیلم افزایش یافت و پس از عبور از یک مقدار حداکثر، در یک وزن مولکولی معین،
مجددا کاهش یافت.