مقاله اثر مصرف مقادير متانول و روي بر خصوصيات کمي و کيفي بادام زميني در گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مقادير متانول و روي بر خصوصيات کمي و کيفي بادام زميني در گيلان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني
مقاله متانول
مقاله روي
مقاله خصوصيات کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وري خمامي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزادويشگايي محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر متانول و روي بر خصوصيات کمي و کيفي بادام زميني از آزمايش فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار در سال زراعي ۸۷ – ۸۶ در مزارع منطقه بندر کياشهر واقع در استان گيلان استفاده گرديد. مقادير مختلف متانول (۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد حجمي) و کلات روي (۰، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ در هزار سي سي) تيمارهاي مورد بررسي را تشکيل دادند. نتايج نشان داد مقادير مختلف مصرف متانول و روي اثرات معني داري بر خصوصيات مورد ارزيابي داشتند. همچنين مقايسه ميانگين هاي خصوصيات مورد بررسي نشان داد اثر متقابل مصرف محلول ۳۰ درصد حجمي متانول و ۱ در هزار روي بيشتر از ساير تيمارها بود. محلول پاشي متانول و روي بر اندام هاي هوايي بادام زميني باعث افزايش عملکرد غلاف، عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد غلاف قابل برداشت، درصد پروتئين و روغن دانه گرديد. اثر متقابل مصرف سطوح مختلف متانول و روي نتوانست درصد روغن و پروتئين دانه ها را تحت تاثير قرار دهد.