سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد آرمین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سیزوار
محمدرضا اصغری پور – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف نسبت های مختلف کمپوست بر مقدار عناصر کم مصرف و پرمصرف در اندامهای گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد.چهار تیمار بر اساس نسبت های اختلاط کمپوست تولید شده از زباله شهری با خاک در نسبت های ۱ به ۵/۲, ۱ به ۵, ۱ به ۷/۵ و ۱ به ۱۰ در این آزمایش با شاهد (خاک باغی) مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین مقدار ازت، فسفر و پتاسیم در نسبت ۱: ۵/۲ مصرف کمپوست در اندامهای گوجه فرنگی مشاهد شد. با افزایش نسبت کمپوست میزان اغلب عناصر کم مصرف افزایش پیدا کرد که در این میان مقدار روی بیشترین افزایش را نشان داد. تجمع آهن و مس در گیاهان با میزان کمپوست مرتبط نبود.