سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا حسین زاده گشتی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشجوی سابق
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدنقی صفرزاده ویشکائی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بادام زمینی یکی از بقولات گرمسیری با رشد نامحدود می باشد که می تواند غذای انسان و دام را تامین نموده و در صورت نبودن گوشت بخش با ارزشی از پروتئین برنامه غذایی را تشکیل دهد . گوگرد مورد نیاز محصولات زراعی بستگی به گونه گیاهی، مقدار عملکرد و ماده خشک تولید شده دارد . مصرف گوگرد طی مراحل مختلف رشد بادام زمینی نسبتا زیاد بوده و این گیاه به مصرف گوگرد در مراحل رشد رویشی و زایشی واکنش مثبت نشان می دهد . گوگرد در گیاهان دارای دانه روغنی از جمله بادام زمینی به همراه نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم به مقدار زیاد جذب می شود . برداشت مداوم محصول، خارج کردن بقایای محصول از مزرعه جهت تغذیه دام، شرایط اقلیمی گیلان با بارندگی بیش از ۱۰۰۰ میلیمتر در سال و عدم عرضه گوگرد زمینه کاهش این عنصر در اراضی زیر کشت بادام زمینی را فراهم نموده است . از طرف دیگر افزایش مصرف کودهایی نظیر اوره و سوپر فسفات تریپل نیز که از نظر نیتروژن و فسفر غنی بوده ولی فاقد گوگرد می باشند، امکان تامین گوگرد از طریق این کودها منتفی شده است . زیرا در حال حاضر کودهای سوپر فسفات ساده و سولفات آمونیم که از نظر گوگرد غنی هستند، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند . در بسیاری از مطالعات از سوپر فسفات ساده به عنوان کود فسفره استفاده شده بدون اینکه توجه شود که این کود حدود ۱۲ درصد گوگرد دارد . با مصرف کودهای فسفره گوگرد دار نسبت گوگردبه فسفر در گیاه افزایش می یابد . درصورتی که با مصرف کودهای فسفره فاقد گوگرد این نسبت کاهش پیدا می کند . در بسیاری از موارد بر ارزش گچ به عنوان یک منبع کودی مناسب تاکید شده است، زیرا بررسی های مختلف نشان داده اند که گچ علاوه بر تامین کلسیم بادام زمینی، گوگرد مورد نیاز آن را نیز تامین می نماید که این موضوع در افزایش عملکرد این گیاه نقش به سزایی دارد . بنابر این در ادامه مطالعات قبلی، این تحقیق با هدف تعیین بهترین مقدار و منبع گوگرد جهت افزایش رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان به اجرا درآمد و از گچ و سوپر فسفات ساده به عنوان منابع تامین کننده گوگرد استفاده گردید .