سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید نجفی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
عباس ملایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نادر کوهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب مصرفی بر عملکرد ، خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف آب سه رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار مقدار آب مصرفی در ۴ سطح به عنوان فاکتور اصلی( ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی ذرت و آبیاری بر اساس عرف منطقه) و رقم درسه سطح به عنوان فاکتور فرعی (سینگل کراس ۴۰۴ ، سینگل کراس ۷۰۰ و سینگل کراس ۷۰۴ ) بودند. در سال ۱۳۸۵ در محل مزرعه تحقیقات ارزوئیه کرمان انجام شد . بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر عملکرد دانه با مصرف ۱۰۵۸۵ مترمکعب در هکتاردر شرایط ۱۰۰ درصد نیاز آبی ذرت معادل ۱۲/۸ تن در هکتار به دست آمد .درسایر شرایط آبیاری با کاه ش مقدار مصرف آب عملکرد دانه کاهش یافت . حالت ۶۰ درصد نیاز آبی ذرت با مصرف ۷۲۳۹ متر مکعب در هکتار و تولید ۱/۴ کیلو گرم دانه به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بالاترین راندمان مصرف آب را دارا بود. بین هیبریدهای مورد بررسی از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب تفاوت معنی داری وجود داشت.هیبرید های ۷۰۴ و ۷۰۰ به ترتیب در مقایسه با هیبرید ۴۰۴ از لحاظ عملکرد و راندمان مصرف آب برتری نشان دادند .بر اساس نتایج حاصل از این بررسی استفاده از رقم ۷۰۴ ذرت و آبیاری بر اساس ۶۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی ذرت برای منطقه ارزوئیه توصیه می شود