سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داوود ارادتمند اصلی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد مهدی طهرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

فلزات سنگین دارای پتانسیل ایجاد سمیت برای محیط زیست و انسان می باشند . سمیت فلزات به چگونگی روابط شیمیایی آنها در خاک ها بستگی دارد. بدین منظور جذب روی، سرب و پتانسیل گیاه پالایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در آزمایشی گلدانی در خاکی که به صورت مصنوعی با غلظت های مختلف سرب و روی آلوده شده بود اجرا گردید . در این آزمایش مقادیر قابل جذب این عناصر پس از به تعادل رسیدن با خاک و جذب هر دو عنصر روی و سرب در گیاه اندازه گیری شد . افزایش مقادیر قابل جذب سرب و روی خاک سبب کاهش عملکرد گلرنگ و ایجاد سمیت گردید ، همچنین جذب عنصر سرب بوسیله گیاه با افزایش غلظت روی درخاک کاهش نشان داد.