سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
احمد قنبری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
ملک مسعود احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه ی آموزشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان شیروان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت، عامل اصلی شامل عدم کوددهی (A1)، و ۱۰۰% کود شیمیایی (A2) و ۱۰۰ % کود دامی (A3) و ۵۰ % کود دامی + ۵۰% کود شیمیایی (A4) و عامل فرعی شامل کشت خالص ارزن (B1) کشت خالص لوبیا (B2)، ۷۵% ارزن +۲۵% لوبیا (B3)، ۲۵% ارزن +۷۵% لوبیا (B4) و ۵۰% ارزن +۵۰ % لوبیا (B5) بودند. گیاهان مذکور از طریق روش جایگزینی کاشته شدند . نتایج حاصله نشان داد که بالاترین میزان در صد پروتئین خام، نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای گیاهان ارزن و لوبیا از دادن ۱۰۰ % کود شیمیایی حاصل شد. اما مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر محتوی درصد کلسیم این گیاهان اثر معنی دار نداشتند . همچنین در مورد ارزن، بالاترین میزان درصد پروتئین خام، فسفر و پتاسیم از نسبت کاشت B4 و برای کلسیم از کشت خالص این گیاه حاصل شد و برای گیاه لوبیا بالاترین میزان تمامی این صفات از کشت خالص آن به دست آمد.