سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ثمانه سادات ضیا حسینی – دانشگاه مازندران
محمدتقی برابرپور – دانشگاه مازندران
علی محمد منسوجی – دانشگاه مازندران

چکیده:

استفاده از روش های کنترل شیمیایی و علف کش ها به مقدار کمتر از میزان توصیه شده جهت کاهش هزینه ها و سلامت محیط زیست و در نتیجه افزایش تولید محصولات زراعی ضروری است. به این منظور آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی با ۱۱ تیمار و ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ساری دانشگاه مازندران به منظور بررسی اثر مقادیر کاهشیافته علف کش ها بر کنترل علف های هرز و عملرد سویا در سال زراعی ۷۹ به اجرا درآمد.