مقاله اثر مقدار و نحوه اختلاط كود مرغي با خاك بر برخي خصوصيات خاك و عملكرد گياه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۸ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر مقدار و نحوه اختلاط كود مرغي با خاك بر برخي خصوصيات خاك و عملكرد گياه ذرت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كود مرغي
مقاله روش اختلاط کود
مقاله عناصر غذايي
مقاله خاك
مقاله ماده خشك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: قنبريان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: يدوي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كود مرغي داراي مقدار زيادي عناصر غذايي است و با بكارگيري آن در زمينهاي كشاورزي مي توان حاصلخيزي خاك را افزايش داد. بنابراين پژوهشي طي دو سال (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) در مرکز تحقيقات اکولوژيک زاگرس به صورت طرح كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اجرا گذاشته شد. دو روش كوددهي شامل ديسك+ فاروئر (شخم – كودپاشي – ديسك – فاروئر) و فاروئر (شخم – كودپاشي – فاروئر) در كرتهاي اصلي و چهار سطح كود مرغي شامل صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ تن كود مرغي در هكتار در كرتهاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه در روش استفاده از ديسك + فاروئر مقدار فسفر، روي، مس و هدايت الكتريكي خاك در مقايسه با استفاده از فاروئر افزايش معني داري داشت. اما نيتروژن كل و ماده خشك ذرت در روش فاروئر بالاتر از ديسك + فاروئر بود. بالاترين مقدار ماده آلي، هدايت الكتريكي، غلظت عناصر غذايي خاك و ماده خشك ذرت با تيمار ۳۰ تن كود مرغي در هكتار بدست آمد ولي اختلاف ماده آلي، هدايت الكتريكي و پتاسيم اين تيمار با تيمار ۲۰ تن كود مرغي در هكتار معني دار نبود. مقدار ماده آلي، نيتروژن كل، فسفر و عناصر كم مصرف در سال دوم بيشتر از سال اول بود. بر اساس نتايج مطالعه حاضر بكارگيري ۳۰ تن كود مرغي در هكتار به علت تجمع فسفر و شوري خاك در بلندمدت نامطلوب است. بنابراين اختلاط ۲۰ تن كود مرغي در هكتار توسط فاروئر براي افزايش و يا حفظ حاصلخيزي خاك و توليد نسبتا مناسب ذرت در شرايط مشابه اين آزمايش مطلوب مي باشد.