سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیوا خالص رو – دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مقایسه تأثیر مقدار کود نیتروژن بر روی تولید علوفه سبز سه گیاه علوفه ای تابستانه شامل سورگوم ،(Sorghum bicolor L. cv. speedfeed) ، ذرت (Zea mayz L. cv. SC.704) و ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum cv. nutrifeed) در یک سیستم کشت دوگانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. نتایج نشان داد که در هر سه گیاه مورد بررسی افزایش مقدار کود نیتروژن موجب افزایش عملکرد علوفه شد. به طوری که کشت ارزن با دریافت ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین میزان علوفه تر را تولید نمود . از آن جا که مصرف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نسبت برگ به ساقه را در هر سه گیاه کاهش می دهد. بنابراین می توان کشت ارزن یا سورگوم را با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن برگزید. ارزن و سورگوم در این سطح کودی به ترتیب ۷۲/۴ و ۷۳/۵ تن در هکتار علوفه سبز تولید نمودند. برتری علوفه سبز ارزن و سورگوم نسبت به ذرت در این سطح کودی به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصد بود. در نهایت با توجه به مزیت های سورگوم و ارزن نسبت به ذرت به ویژه از لحاظ تحمل شرایط نامساعد مانند کم آبی و حاصلخیزی ضعیف خاک، به نظر می رسد در این گونه موارد جایگزینی ذرت با سورگوم و ارزن مناسب باشد. البته بالاتر بودن نسبت برگ به ساقه و درصد پروتئین خام علوفه ارزن نسبت به سورگوم امتیاز دیگری برای ارزن محسوب می شود.