سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی عددی اثر قرار گرفتن ملحقات بیضوی بر مسیر جریان در یک لوله دما ثابت پرداخته است . مقدار افزایش انتقال حرارت و افت فشار برای ملحقه های دو و سه تایی دیسکی شکل ، در سه زوایه نسبت به امتداد جریان ، و در فواصل طولی مختلف نسبت به ابتدای لوله ، در اعداد رینولدز گوناگون به صورت کمی و کیفی بررسی شده اند . نشان داده شده است که استفاده از ملحقات با زاویه ۳۰ درجه سودمندی بیشتری در پی دارد.