سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم جوانمرد – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

مصرف مواد آلی در خاک باعث بهبود حاصل خیزی، افزایش رشد میکروبی و جلوگیری از بروز تغییرات ناگهانی شرایط محیطی خاک می شود.
قابلیت دسترسی فسفر در خاک به وسیله تعادل دینامیکی که بین فاز مایع و جامد ترکیبات خاکی که در تغییر و تبدیل فسفر اضافه شده اثر می گذارند، کنترل می گردد. تثبیت قوی فسفر در خاک های آهکی و اسیدی به خوبی شناخته و مشخص شده است، و لذا این مسئله مشکلات جدی را در زمینه تغییرات فسفر برای گیاه مطرح ساخته است. علاوه بر این مشخص شده است که فراهمی عناصر غذایی در کودهای شمیایی و آلی نیز در واکنش های رقابتی خاکی مثل تبادل سطحی و رسوب که این واکنش ها به نوعی در قابلیت دسترسی فسفر موثرند ، تاثیر بسزایی دارد.