سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صدقی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه تهران
حسن رحیمی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حسن خالقی – استادیار بخش مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از عوامل تخریب هیدرولیکی بندهای انحرافی ، سدهای خاکی ، سدهای بتنی بلند و سایر سازه های آبی دیگر، نشت جریان اب از پی سازه می باشد. در این تحقیق برای حل عددی معادله لاپلاس از روش تفاضل محدود و الگوریتم -سایدل کمک گرفته شد و با تعریف شرایط مرزی متداول در پی سدهای انحرافی و پرده آب بند، فشار بالابر تعیین و دبی نشت عبوری از پی در حالتهای مختلف کارگذاری پرده اب بند، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهترین مکان برای کنترل نشت و زیرشویی، پاشنه و پنجه سد می باشد.