سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس.
فرشید مالک – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد ترکمنی – فوق لیسانس، مرکز تحقیقاتی لیزر پایاپرتو
محمد جواد حامدی – فوق لیسانس، مرکز تحقیقاتی لیزر پایاپرتو

چکیده:

بکار گیری فرایند لیزر به همره فلز پرکن، یک فرایند مشکل و پیچیده است. این مقالهاثر برخی از مهمترین متغیرهای جوشکاری لیزر با سیم پرکن را بر روی کیفیت جوش آلومینیوم آلیاژی ۲۰۲۴ مورد بررسی قرار می دهد. مکان قرار گیری سیم نسبت به سطح نمونه، فاصله نقطه کانونی پرتو تا سطح نمونه، محل برخورد پرتو بر روی سیم، جهت تغذیه سیم و نوع گاز محافظ از متغیرهای بررسی شده در این مطالعه بود. از گازهای آرگون و هلیم برای جوشکاری استفاده شد که جوشهای گاز آرگون با پاشش شدید همراه بودند. عدم انطباق سیم در جهت جوشکاری و محور پرتو لیزر در جهت عمود بر جوشکاری منجر به آن می شود که جوشی با کیفیت پایین بدست آید. جهت تغذیه باید در راستای جوشکاری باشد و سیم نیز باید به درون حوضچه تغذیه گردد.