مقاله اثر مولفه قائم زمين لرزه بر روي عرشه پل هاي پيش تنيده با ساخت طره اي در اندرکنش با رفتارهاي تابع زمان مصالح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر مولفه قائم زمين لرزه بر روي عرشه پل هاي پيش تنيده با ساخت طره اي در اندرکنش با رفتارهاي تابع زمان مصالح
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پل هاي پيش تنيده طره اي
مقاله مولفه قائم شتاب زمين لرزه
مقاله رفتارهاي وابسته به زمان
مقاله تحليل ديناميکي غيرخطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباداله زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مالك شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: امين فر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير مولفه قائم زمين لرزه در پل هاي احداث شده در حوزه نزديک گسلش و همچنين در پل هاي داراي عرشه هاي انعطاف پذير غيرقابل صرفنظر کردن مي باشد. به ويژه در پل هاي پيش تنيده طره اي با توجه به ساخت و تکميل مرحله اي اين گونه پل ها و رفتار اندرکنشي خصوصيات وابسته به زمان مصالح، به ويژه پديده خزش بتن که باعث باز توزيع دائم نيروهاي داخلي و متغير شدن تنش ها و تغيير مکان هاي مقاطع عرشه پل در طول زمان مي شود، منجر به حساسيت رفتار عرشه پل به مولفه قائم زمين لرزه مي گردد. در اين مطالعه با استفاده از مدل ايجاد شده از يک پل پيش تنيده طره اي، به بررسي اثرات مولفه قائم شتاب زمين لرزه، بر روي شتاب ، تغيير مکان و تنش هاي مقاطع مختلف تير عرشه در فاصله هاي زماني متفاوت از ساخت پل، با استفاده از تحليل استاتيکي غيرخطي – در برگيرنده آثار ساخت مرحله اي – و تحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني با شرايط اوليه متفاوت نيرويي و سختي، با توجه به متغير بودن نيروهاي داخلي و سختي در طول زمان، پرداخته شده است. متعاقبا، ميزان آسيب پذيري عرشه هايي که از به هم پيوستن طره ها ايجاد گرديده اند، تحت تاثير مولفه قائم شتاب زمين لرزه، مورد مطالعه قرار داده شده و توصيه هاي اصلاحي به منظور بهسازي لرزه اي اين گونه پل ها ارايه گرديده است.