مقاله اثر ميزان اکسيد پرازديميم و جايگزيني سيليس با خاکستر سبوس برنج ايراني بر رنگدانه  (Pr,Zr)SiO4 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر ميزان اکسيد پرازديميم و جايگزيني سيليس با خاکستر سبوس برنج ايراني بر رنگدانه  (Pr,Zr)SiO4
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگدانه
مقاله زردي
مقاله پرازديميم
مقاله سبوس برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلاتري فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: باغشاهي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تركيبات متفاوتي از رنگدانه (Pr,Zr)SiO4 ساخته شد و تاثير ميزان اکسيد پرازديميم و جايگزيني سبوس برنج کلسينه شده ايراني به جاي سيليس معدني مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها در دماي ۱۰۵۰oC کلسينه شدند و سپس عمليات شستشو و آسياب انجام شد. از نتايج جالب اين تحقيق اين است که تغيير درصد اکسيد پرازديميم تغيير چنداني در مختصات L*a*b* نمونه ها ايجاد نکرد که در نتيجه آن مي توان رنگدانه هايي اقتصادي با درصد کم تر اين اکسيد هزينه بر ساخت. در ضمن با جايگزين کردن سيليس با خاکستر سبوس برنج در ترکيبات از زردي رنگدانه ها کاسته شد که احتمالا اين امر ناشي از ناخالصي هاي موجود در خاکستر حاصل از سبوس است که در اين صورت مي توان آنها را با اسيدشويي حذف کرد. نتايج XRD نشان دهنده تشکيل فازهاي ZrO2 و ZrSiO4 است که با توجه به رنگ زرد حاصل مي توان نتيجه گرفت که پرازديميم به صورت محلول جامد وارد ساختارهاي فوق شده است.