مقاله اثر ميکروانکپسولاسيونﺁلژينات کلسيم بر قابليت زنده ماني لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس PTCC1643 در شرايط شبيه سازي شده معده و روده انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر ميکروانکپسولاسيونﺁلژينات کلسيم بر قابليت زنده ماني لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس PTCC1643 در شرايط شبيه سازي شده معده و روده انسان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
مقاله ميکروانکپسولاسيون
مقاله الژينات کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مكرم علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: خميري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بهبود قابليت زنده ماني در شرايط نامساعد معده و روده باکتري پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوسPTCC 1643  وسيله الژينات کلسيم ميکروکپسول شد و در شرايط شبيه سازي شده معده و روده به مدت ۰ ،۳۰ ،۶۰ ،۹۰ ،۱۲۰ دقيقه در ۳۷ درجه سانتيگراد گرمخانه گذاري گرديد. قابليت زيستي باکتري بر حسب مدت زمان مورد نياز براي کاهش يک پايه لگاريتمي در جمعيت ميکروبي (Dv) محاسبه شد. براي تعيين نحوه پراکنش اندازه ذرات کپسول از روش پارتيکل سايز انالايزر استفاده گرديد. براي مطالعه شکل ظاهري کپسول ها از تکنيک SEM استفاده شد. ميکروانکپسولاسيون در سطح  p<0.05سبب کاهش مرگ باکتري هاي پروبيوتيک در شرايط اسيدي معده (pH 1.5, 2 h) مي شود. همچنين پس از گرمخانه گذاري به مدت ۶۰ دقيقه در شرايط شبيه سازي شده معده و دو ساعت در شرايط مشابه شيره روده (pH 7.25) تعداد سلولهاي زنده برابر ۶٫۵log cfu.g بدست آمد در حاليکه اين مقدار براي سلولهاي شاهد ۲٫۳log cfu.g بود.