سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مکانیزمهای موثر در کنترل تحولات ریزساختاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی حین عملیات ترمومکانیکی تبلور مجدد دینامیکی می باشد. اگر جوانه زنی تبلور مجدد روی مرزدانه های اولیه به طور گسترده ای انجام گیرد ساختاری موسوم به ساختار گردنبندی ایجاد می شود. بررسی تحولات دینامیکی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ در حین تغییر فرم گرم با انجام تست های فشار در دماهای ۱۳۷۳ – ۱۲۲۳ سانتی گراد و در نرخ کرنش های ۱/. ۱ s-1صورت گرفت. با ارزیابی ریز ساختار، سینتیک و تغییرات سختی در حین تکامل این ساختار مشخص شد که با انجام تبلور مجدد دینامیکی، حتی در کرنش حالت پایدار هنوز درصد زیادی از ریز ساختار بصورت تبلور مجدد نیافته است. در این رابطه میزان تغییرات سختی با پیشرفت تبلور مجدد دینامیکی به شکل گردنبندی تا کرنش حالت پایدار افزایش می یابد و ریزساختار نهایی ناهمگن و شامل دو بخش دانه ریز ناشی از تحول تبلور مجدد دینامیکی و دانه های درشت تبلور مجدد نیافته می باشد. همچنین نتایج گسترش ساختاری گردنبندی، با افزایش در مقدار پارامتر زنر – همولمن ( Z ) در دماهای ثابت را نشان دادند.