سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علی پولی بابایی ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشعلی پور – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از روش های موجود جهت افزایش عدد رینولدز و ابعاد مدل در تونل باد، به دلیل محدودیت سرعت و حجم مقطع کاری آن، استفاده از نیم مدل است. یعنی بجای قرار دادن مدل کامل در وسط مقطع کاری از یک مدل نیمه استفاده می شود که باید وصل دیوار تونل گردد. این عمل باعث افزایش ابعاد مدل جهت دقت بهتر در ساخت و ایجاد فضای مناسب جهت نصب وسایل آزمایش می شود. منتها از معضلات این روش وجود لایه مرزی دیوار تونل و تداخل آن با جریان روی بال است که باید به نحوی این لایه مرزی را از میان برد. جهت بررسی اثرات لایه مرزی دیوار تونل، شکل دنباله و توزیع فشار استاتیکی روی یک نیم مدل بال با و بدون مکش لایه مرزی دیوار تونل اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده تاثیر شدید دیوار تونل در جدایش جریان، رشد دنباله ها، افزایش ضریب پسا و کاهش ضریب برآ در نزدیکی آن را نشان می دهد. همچنین تاثیر مکش مناسب روی دیوار تونل در کاهش اثرات دیوار تونل و نزدیک شدن به توزیع فشار بال دو بعدی در نزدیکی دیوار تونل و وسط بال مشاهده شد