سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عطار شاکی –

چکیده:

گیاه ماکا بیش از ۲۰۰۰ سال در کوههای آند کشت شده و ریشه های این گیاه به مدت طولانی به عنوان غذا و دارو مورد استفاده قرار می گرفته است. در این تحقیق لاروهای قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط ۲/۰ گرم با جیره ای معادل ۱۰ درصد مکمل پودر ماکا به مدت ۱۲ هفته تغذیه شدند. اثر مکمل پودرماکا بر روی رشد قزل آلای رنگین کمان مثبت بود و میزان رشد در
گروه شده با جیره غذایی دارای ماکا درمقایسه با گروه شاهد درحد معنی داری بهبود یافت (p<0.05)