سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارشمید نهال – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران
کیانوش شاپوری – دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسی اثر یک مید ان الکتریکی خارجی بر طیف جذبی شیشه های تبادل یون شده(Ag+)در حین گرم شدن گزارش می شود. مشاهده شده است، در صورتی که شیشه های آلائیده به یون های نقره در دمای بالا (Ө>500°C) قرار داده شوند و در عین حال یک میدان الکتریکی خارجی قوی( ۱kV/cm~) موازی با سطح نمونه بر آنها اعمال شود، آن گاه در طیف جذبی این نمونه ها برای دو حالت قطبش عمود بر همِ نورِ آزمون (نور طیف سنج) اختلاف دیده میشود. آزمایش های ما نشان دادند که طیف جذبی برای نور قطبیده خطی هنگامی که موازی با جهت میدان الکتریکی خارجی اعمال شده باشد، بیشتر از حالت عمود است . این اختلاف برای ناحیه نوار جذبی حوالی ۴۱۰ نانومتر بیشینه است . این طول موج مربوط به طول موج تحریک پلازمون های سطحی در خوشه های نقره خنثی نانومتری است . از طرفی میدانیم که گرم کردن شیشه های آلائیده به یون نقره منجر به تشکیل نانوذرات خنثی نقره می شود . بدین ترتیب بروز دورنگی (اختلاف طیف های جذبی برای دو حالت قطبش عمود برهم ) را براساس تشکیل نانوذرات خنثی نقره که بیشتر در راستای میدان الکتریکی خارجی انباشته شده اند و زنجیره های رسانا روی سطح شیشه تشکیل داده اند، توضیح داده میشود.