سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی بالکانلو – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، ارومیه
صمد روشن انتظار – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز
اکبر جعفری دولاما – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، ارومیه
مریم امیری – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، ارومیه

چکیده:

در این مقاله تاثیر میدان جفت کننده همدوس بر آنتروپی اتم دو ترازی بررسی شده است . در مدل بکاررفته فرض بر این است ترازهای اتمی توسط مدهای خلا و یک میدان لیزری همدوس به یکدیگر جفت شده اند . جهت بررسی آنتروپی این سیستم از تلفیق معادله شرودینگر و ماتریس چگالی استفاده شده است . نشان داده شده است که آنتروپی سیستم اتمی در حضور میدان جفت کننده دارای رفتار نوسانی است . به علاوه مدت زمان در همتنیدگی حالت سیستم اتمی و تابش خودبخودی به میزان گسل خودبخودی سیستم اتمی وابسته است و با فرکانس رابی میدان جفت کننده تغییر قابل توجهی نمی کند .