سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا اکبری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
عبدالله لنگری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
درو بودا – دانشکده فیزیک، دانشگاه بابزبولیای، رومانی

چکیده:

ما به بررسی اثر میدان مغناطیسی بر ظرفیت گرمایی در شیشه ها در دمای پایین پرداخته ایم. اثر میدان مغناطیسی با اعمال ممان چهار قطبی هسته و اندازه حرکت زاویه ای ذاتی شیشه ها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست امده، همخوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.