سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – استاد یار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رضوانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژهای a1-mg-si به دلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن بالا امروزه توانسته اند جانشین مناسبی برای فولاد باشند. استحکام و سختی بالا در این آلیاژ با انجام عملیات حرارتی رسوب سختی امکان پذیر است، هرچه بتوان مقادیر بالاتری از این پارامترها را در زمانهای کوتاهتری بدست آورد باعث کاربرد گسترده تر این آلیاژ و کاهش هزینه های ناشی از زمان های طولانی عملیات حرارتی خواهد شد. برای نیل به این هدف روشهای متفاوتی وجود دارد یکی از این روشها ایجاد تغییر فرم بلافاصله بعد از انجام عملیات محلول سازی می باشد. دراین تحقیق در ابتدا آلیاژ مورد نظر ریخته گری شد. بعد از انجام عملیات محلول سازی در دمای ۵۶۰ درجه سانتیگراد تعدادی از نمونه ها به میزان ۲۴۰-۱۳۰ درجه سانیگراد انتخاب گشت.مشاهده شد که با افزایش مقدار تغییر فرم سختی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و سختی حداکثر در دماهای پایین بر و زمان های کوتاهتری ایجاد می شود. همچنین با افزایش درصد نورد پایداری سختی افزایش یافت، نتایج حاصل از پراش ایکس نشان داد که هر چقدر تغییر فرم بیشتر باشد فاز‘β تشکیل شده در مراحل اولیه پیرسازی با سرعت کمتری(بعد از رسیدن به پیک سختی) کاهش می یابد