سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن شبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
امیر مطلب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، دانش

چکیده:

در این تحقیق نمونه های Y بلوک طبق استاندارد ASTM A536 با درصدهای مختلف منیزیم و سیلیسیم ریخته گری شده و پس از برش و تهیه نمونه های استاندارد، مورد آزمایش کشش قرار گرفتند. از ذنمونه های کششی پس از شکست، نمونه های متالوگرافی جهت تعیین درصد گرافیت فشرده و پرلیت تهیه شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش منیزیم، استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول و سختی افزایش می یابد. استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم و سختی با افزایش درصد گرافیت کروی تغییرات زیادی نشان نمی دهد ولی با افزایش ۱۵ درصدی گرافیت کروی، درصد ازدیاد طول تقریبا دو برابر می گردد. با افزایش سیلیسیم خواص مذکور افزایش قابل توجه ای نشان می دهند بطوریکه افزایش سیلیسیم مذاب پایه از ۱/۸ تا ۳ درصد، موجب افزایش ۱۸ درصدی استحکام تسلیم شده و درصد ازدیاد طول تقریبا ۳ برابر می گردد.