سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا رضایی مکرم – عضو هیات علمی گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه تبریز
سیدعلی مرتضوی – عضو هیات علمی گروه علوم وصنایعغذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر حبیبی نجفی – عضو هیات علمی گروه علوم وصنایعغذایی دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – عضو هیات علمی گروه علوم وصنایعغذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بهبود قابلیت زنده مانی در شرایط نامساعد معده و روده باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC 1643 بوسیله الژینات کلسیم میکروکپسول گردید به منظور بررسی نحوه رفتار و قابلیت زنده ما نی پروبیوتیکها در دستگاه گوارش باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ۱۶۴۳ PTCC بوسیله الژینات کلسیم میکروکپسول گردید و در شرایط شبیه سازی شده معده و روده به مدت ۰ ،۳۰ و۶۰و۹۰و۱۲۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتیگراد اینکوباسیون شد . قابلیت زنده مانی باکتری بر ح سب مدت زمان مورد نیاز برای کاهش یک پایه لگاریتمی در جمعیت میکروبیDv محاسبه شد . برای تعیین نحوه پراکنش اندازه ذرات کپسول از روش پارتیکل سایز انالایزر استفاده گردید . برای مطالعه شکل ظاهری کپسولها از تکنیکSEM استفاده شد .