مقاله اثر نااطميناني رشد اقتصادي بر رشد اقتصادي در ايران: مشاهداتي بر پايه مدل هاي GARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر نااطميناني رشد اقتصادي بر رشد اقتصادي در ايران: مشاهداتي بر پايه مدل هاي GARCH
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نااطميناني رشد اقتصادي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مدل هاي GARCH
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پروين سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي ينگجه سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه بين نااطميناني رشد اقتصادي و رشد اقتصادي در سالهاي ۱۳۶۷- ۱۳۸۴ را با استفاده از داده هاي فصلي و کاربرد انواع مدلهاي GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمايي (QML) در ايران بررسي مينماييم. نتايج، فرضيه فريدمن (۱۹۶۸) مبني بر نبود رابطه مشخص معنادار بين اين دو متغير را رد نمي کند. همچنين، بررسي اثر شوك هاي مثبت و منفي رشد بر روي نااطميناني آن بيانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوي که شوك هاي منفي رشد اقتصادي، بيشتر از شوك هاي مثبت بر روي نااطميناني آن تاثير مي گذارند.