سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم سادات جعفریان شهری – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
فاطمه ابراهیمی –

چکیده:

به کمک یک سری شبیه سازی ها به بررسی اثر محدودیت اندازه بر فرآیند جابه جایی امتزاجی در یک محیط نانوحفرهای بینظم می پردازیم. در ابتدا نقش نانوحفره ها و تغییراتی که در اثر وجود آنها در نسبت تحرک دو شاره ایجاد می شود بررسی شده و سپس با توجه به نقش نسبت تحرک در پایداری و عدم پایداری فرایند، تغییرات ایجاد شده در بازده فرآیند در حالت عدم حضور نانوحفره ها با حالتی که محیط شامل نانوحفره است مقایسه می شود.