مقاله اثر نانو آلومينا بر برخي خواص فيزيکي ـ مکانيکي يک روکش شفاف، بر پايه رزين اکريليک پايه آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر نانو آلومينا بر برخي خواص فيزيکي ـ مکانيکي يک روکش شفاف، بر پايه رزين اکريليک پايه آبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو آلومينا
مقاله رزين اکريليک
مقاله کفپوش چوبي
مقاله سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر ذرات نانو آلومينا در يک روکش شفاف اکريليکي است که به عنوان يک لايه محافظ در برابر سايش در کفپوش چوبي استفاده مي شود. درصد وزني نانو آلومينا مورد استفاده ۳%، ۵%، ۷%، ۹% و ۱۱% بر مبناي مقدار جامد است. نمونه بدون نانو آلومينا به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. نمونه هاي مايع توسط دستگاه رئومتر براي بررسي اثر نانو آلومينا روي گرانروي مايع مورد آزمايش قرار گرفت. بعد از اعمال رزين و تشکيل فيلم، دستگاه کدرسنج براي بررسي اثر اين نانو ذرات روي شفافيت فيلم آزاد حاصل به کار گرفته شد. از دستگاه سايش Taber جهت به دست آوردن شاخص سايش نمونه ها استفاده شد سپس با استفاده از سختي ميکرو، تغييرات سختي نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت. افزايش نانو آلومينا تغيير شاخصي را در گرانروي ايجاد نکرده و نتايج کدرسنجي نشان داد که در درصدهاي وزني بالاي ۹%، نمونه ها شفافيت خود را از دست مي دهند اما شاخص سايش براي اين نمونه ها نزديک به صفر بوده که نشان دهنده مقاومت به سايش عالي است. سختي ميکرو آن ها تقريباً يکسان است که مشخص شد سختي در اين نمونه ها تاثيري بر روي مقاومت به سايش نداشته است.