سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا درخشنده حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
نادر پروین – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
محمدمهدی هادوی – دانشیار موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی
هویار عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

چکیده:

دراین مقاله نیکل و کبالت به منظور فعالسازی عمل تف جوشی و همچنین به منظور افزایش قدرت ترکنندگی به پودر تنگستن اضافه می شوند دراین میان هرچه توزیع مناسبتری از نیکل و کبالت در مجموعه پودر تنگستنی وجود داشته باشد به علت افزایش توانایی عمل تر کردن تنگستن توسط نقره مذاب، عمل رخنه دهی در اسکلت تنگستنی با موفقیت بیشتری انجام می شود نیکل و کبالت می توانند به دو صورت مخلوط کردن عنصری یا با استفاده از محلول نمک آنها و سپس انجام پروسه احیا به پودر تنگستن افزوده شوند. استفاده از محلول کلریدی نیکل و کبالت می تواند توزیع مناسبتری از نیکل و کبالت را نسبت به اضافه کردن به صورت عنصری بدست دهد و عملا بررخته دهی موثر باشد در حقیقت پراکندگی مناسب عناصر افزودنی سبب افزایش سرعت انتقال این عناصر به پودر تنگستن و افزایش نرخ تفجوشی می شود.