سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم یوزباشی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عادله بهرادفر – کارشناس ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهرداد یارنیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عزیز جوانشیر – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظوربررسی اثرات محلول پاشی، خاک مصرف و آغشته با بذر مخلوط چهار عنصر کم مصرف (سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات آهن واسید بوریک) و کم مصرف کامل برعملکرد و عملکرد دانه هیبرید آلستار آفتابگردان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات برپایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار درسال ۱۳۸۵ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به اجرادرآمد . فاکتور اصلی شامل ۳ نوع عناصر کم مصرف به صورت محلول پاشی، خاک مصرف و آغشته با بذروفاکتور فرعی شامل دو سطح کو دی کم مصرف و به صورت مخلوط چهارکود (سولفات روی ، سولفات منگنز ، سولفات آهن و اسیدبوریک) و کم مصرف کامل بودند. نتایج نشان دادند که مصرف مخلوط چهار کود به روش آغشته با بذر باعث افزایش ۳۷۰kg/ha عملکرد دانه نسبت به شاهد شده است . کود کم مصرف کامل در حالت محلول پا شی بیشترین عملکرد رانسبت به دو حالت دیگر داشت اما نسبت به شاهد افزایش عملکردی نشان نداد.