سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحسان احسانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرمنصور معزی آذری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هسته های لاستیکی پلی بوتیل اکریلات P(nBA) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی تهیه شدند. بمنظور بررسی تاثرنحوه ی اضافه کردن مونومر (خوراک دهی) بر سینتیک و اندازه ذرات لاستیکیخوارک دهی مونومر به سه روش ناپیوسته در یک مرحله و دو مرحله ای ونیمه پیوسته انجام گرفت. همچنین با شبکه ای کردن P(nBA) با استفاده از درصدهای مختلف دی وینیل بنزن، DVB ، تاثیر میزان عامل شبکه ای کننده بر روی سینتیک واکنش پلیمریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج بدست آمده ، اضافه کردن چند مرحله ای باعث واکنش قطر ذرات و کاهش سرعت پلیمریزاسیون می شود. با افزایش عامل شبکه ای کننده سرعت انجام واکنش کاهش یافت و زمان وقوع نقطه ژل (Gel point) به تاخیر افتاد.