سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین ضمیری – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین. دانش
جمال زمانی – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
روح الله حسینی – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
وحید هادوی – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این مقاله به بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل شعاعی پوسته های جدار نازک آلومینیومی مورد کاربرد در پوسته حامل سازه سرجنگی که تحت بارگذاری انفجاری داخلی قرار می گیرند، پرداخته شده است. چنانکه از آزمایشات بر می آید، انبساط و شکست پوسته های جدار نازک مورد بررسی تحت نرخ کرنش ۱۰۴-۱۰۵ انجام می شود. شکست پوسته ها در اثر خروج گازهای ناشی از انفجار از ترکهایی که در دیواره پوسته در اثر تغییر شکل پلاستیک ایجاد می شوند، انجام می پذیرد. به منظور بررسی تغییر شکل پوسته ها تحت نرخ کرنشهای متفاوت، نمونه هایی در سه مقیاس ساخته شده و در هر مقیاس با تغییر مقدار ماده منفجره بارگذاریهای متفاوتی را بروی پوسته طراحی و پیاده سازی شده است. نهایتا مشاهده می شود که برای پوسته های جدار نازک با ضخامت یکسان، کرنش شکست با افزایش نرخ کرنش، افزایش می یابد. بنابراین می توان مقدار نهایی فشار دینامیکی شکست را با استفاده از رابطه کوپر-سایموند تعیین کرد.