سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محمودبابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محمد مهدی هادوی – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حکمت رضوی زاده – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش اثر نسبت سطح به حجم بوته بر نوع محصولات حاصل از واکنشTiO2 و Al در حضور KClO4 مورد برر سی قرار گرفت. مطابق با نتا یج بدست آمده با کاهش نسبت مزبور نوع محصولات از پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم/آلومینا به بدنه کامپوزیتی غیر پودری تبدیل می گردد. مطا بق با بررسی میکروسکوپی، پودر نانوکامپوزیتی تولیدی شامل ذراتی با ابعاد ۳۰ نانومتر می باشد.